TTKN TP.HCM: Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022

         Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong đơn vị thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện đánh giá, quản lý các nguy cơ, rủi ro và biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về công tác ATVSLĐ tại nơi làm việc,… Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại nơi làm việc năm 2022 (từ 01/5 – 31/5/2022) với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.Yêu cầu thưc hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của Chính phủ, Thành phố và an toàn, sức khỏe cho người lao động, cộng đồng.

          Nội dung hoạt động thông qua hình thức: Tuyên truyền các tin, bài về chủ đề Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 trên Trang Thông tin điện tử Khuyến nông; thực hiện nội dung chương trình phát thanh về phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong hoạt động sản xuất nông nghiệp; treo băng rôn với khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 (Từ ngày ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022). Tổ chức hoạt động thi đua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và đảm bảo môi trường làm việc an toàn, vệ sinh, xanh, sạch, đẹp; lồng ghép trong các lớp tập huấn nội dung hướng dẫn biện pháp phòng chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhiễm khuẩn nghề nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp cho nông dân, các khu sản xuất nông nghiệp tập trung và làng nghề; tuyên truyền các hộ nông dân tuyệt đối không sử dụng, buôn bán hóa chất và chất cấm trong chăn nuôi,… Kiểm tra công tác ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ trong thời gian trước, trong và sau Tháng hành động.

(Nội dung chi tiết đính kèm Kế hoạch số 288/KH-TTKN ngày 21/4/2022 của Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh –288 – kh to chuc cac hđ huong ung thang an toan vstp.signed ).

M.H