Trung tâm Khuyến nông: Tổ chức thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”

          Thực hiện Chủ đề năm 2021 của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư”, TP.HCM tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép” của Chính phủ đề ra, tập trung kiểm soát tốt dịch bệnh COVID – 19 và triển khai có hiệu quả các chương trình hồi phục kinh tế trên các ngành, lĩnh vực; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, không ngừng đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh. Cùng với đó là nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng chính quyền đô thị; chú trọng phát triển văn hóa, nâng cao phúc lợi xã hội, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Hình ảnh TP.HCM – Ảnh Internet

       Theo đó, nhằm tuyên truyền, phổ biến các nội dung, đồng thời tổ chức triển khai các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chủ đề năm 2021 của Thành phố, gắn với chủ đề của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố đã ban hành về năm 2021 là: “Tăng cường cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện các chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn”,… Trung tâm Khuyến nông TP.HCM đã xây dựng Kế hoạch thực hiện chủ đề năm 2021 với nội dung thực hiện:

      Thứ nhất, xây dựng kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2021 và nghiêm túc thực hiện, hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra trong kế hoạch thực hiện cải cách hành chính năm 2021;

       Thứ hai, tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026;

       Thứ ba, theo dõi, tổng hợp và tư vấn các ý kiến, khó khăn, vướng mắc của nông dân, doanh nghiệp trong hoạt động khuyến nông;

       Thứ tư, triển khai nghiêm túc công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến các nội dung về chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” đến từng viên chức, người lao động.

       Trong bối cảnh dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển kinh tế của cả Thành phố nói chung và ngành nông nghiệp Thành phố nói riêng, sẽ gây áp lực lớn trong việc đảm bảo an sinh và trật tự an toàn xã hội, nhưng với sự nỗ lực rất lớn của cả hệ thống chính trị, sự đồng hành của các cơ quan, đơn vị và đồng lòng, chung sức của người dân, hy vọng kết quả thực hiện Chủ đề năm 2021 “Năm xây dựng chính quyền đô thị và cải thiện môi trường đầu tư” sẽ đạt được nhiều kết quả như mong đợi.

M.H