TP.HCM triển khai Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số năm 2023

 

Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) (viết tắt là HCM DTI), là để theo dõi, đánh giá thực chất, khách quan và công bằng kết quả thực hiện chuyển đổi số hàng năm của các sở, ban ngành, các địa phương và Thành phố trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số. Bên cạnh đó, với mục tiêu phục vụ hoạt động thông tin báo cáo về hoạt động chuyển đổi số trên địa bàn Thành phố; giúp Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố, Ban chỉ đạo chuyển đổi số Thành phố và lãnh đạo, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời nắm tình hình, chỉ đạo, đôn đốc, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị, địa phương,… TP.HCM đã ban hành Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 10/1/2023 của UBND Thành phố và kế hoạch triển khai Quyết định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Thành phố.

Nội dung Bộ chỉ số HCM DTI được xây dựng dựa trên 6 chỉ số chính và 32 chỉ số thành phần để thực hiện đánh giá và đo lường mức độ chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị một cách tổng thể về nhận thức số, thể chế số, hạ tầng số, nhân lực số, an toàn thông tin mạng và các hoạt động chuyển đổi số bao gồm chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Bộ chỉ số HCM DTI sẽ được tổng hợp, đo lường tự động bằng công nghệ nhằm giúp chỉ rõ các điểm mạnh cần phát huy, những điểm yếu cần khắc phục và cung cấp thông tin hỗ trợ cho sở, ban, ngành. Thông qua hệ thống này, các địa phương nhìn thấy được sự tiến bộ và tồn tại của đơn vị mình trong quá trình chuyển đổi số; Thành phố phát hiện những mô hình chuyển đổi số tiêu biểu, các thực tiễn tốt, điển hình trong quá trình chuyển đổi số để từ đó nhân rộng trên địa bàn Thành phố. Bắt đầu từ năm 2023, kết quả đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số của các đơn vị sẽ được Sở Thông tin và Truyền thông công bố trên cổng thông tin Chuyển đổi số TP.HCM tại địa chỉ  https://chuyendoiso.hochiminhcity.gov.vn.

Theo đó, Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Thành phố đề ra các nội dung thực hiện, bao gồm: xây dựng Hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số chuyển đổi số của Thành phố, thời gian thực hiện bắt đầu từ quý 1/2023; tổ chức đào tạo, tập huấn và vận hành Hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số chuyển đổi số của Thành phố, thời gian thực hiện từ quý 1/ 2023; cung cấp số liệu trên Hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số chuyển đổi số của Thành phố phục vụ công tác báo cáo Bộ chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số của địa phương do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, thời gian thực hiện bắt đầu tháng 12/2023; thực hiện tự đánh giá chỉ số chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện trên Hệ thống quản lý, đánh giá chỉ số chuyển đổi số của Thành phố, thời gian thực hiện quý 2, 3, 4/2023; tổng hợp, đánh giá kết quả chuyển đổi số của các sở, ban, ngành, UBND Thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện, thời gian thực hiện tháng 1/2024; tổ chức công bố kết quả chuyển đổi số các sở, ban, ngành, UBND Thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện, thời gian thực hiện tháng 1/2024.

 

(Chi tiết đính kèm Quyết định số 79/QĐ-UBND ngày 10/1/2023 của UBND Thành phố và kế hoạch triển khai Quyết định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của Thành phố và Kế hoạch số 305/KH-UBND ngày 03/02/2023 về triển khai Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của TP.HCM năm 2023).

M.H