TP.HCM: hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023

Với mục đích thúc đẩy các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); đồng thời đẩy mạnh các chương trình hành động cụ thể về cải thiện điều kiện lao động, rà soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp,… Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ban hành Kế hoạch số 520/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ trên địa bàn Thành phố năm 2023.
Theo đó, tháng hàng động ATVSLĐ năm 2023: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. Nội dung hoạt động gồm: tuyên truyền, các kiện chuyên đề; tổ chức mít tinh, diễn tập; tổ chức hoạt động thi đua thực hiện tốt công tác ATVSLĐ và đảm bảo môi trường làm việc an toàn; tổ chức các hoạt động hội nghị, hội thảo; kiểm tra công tác ATVSLĐ; tư vấn, tập huấn, hướng dẫn kỹ năng làm việc an toàn, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; thăm và tặng quà cho nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức khen thưởng về ATVSLĐ.
Để thực hiện tốt tháng hàng động ATVSLĐ năm 2023, Ủy ban nhân dân TP.HCM phân công các sở, ban ngành trên địa bàn Thành phố cùng chung tay thực hiện, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị chủ trì hướng dẫn thực hiện tự kiểm tra về công tác ATVSLĐ; phối hợp với Hội Nông dân Thành phố tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn biện pháp phòng chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhiễm khuẩn nghề nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt, tuyên truyền không sử dụng hóa chất độc hại trong chăn nuôi, trồng trọt, chế biến, bảo quản; các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp cho nông dân, các khu sản xuất nông nghiệp tập trung, làng nghề và hộ kinh doanh cá thể trong và sau Tháng hành động.
Thời gian tổ chức tháng hàng động ATVSLĐ năm 2023 từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2023.
(Đính kèm Kế hoạch số 520/KH-UBND ngày 20/02/2023 của Ủy ban nhân dân Thành phố)
M.H