TP.HCM: Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn  

          Nhằm hỗ trợ đưa các hộ sản xuất nông nghiệp, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ chức hợp tác (sau đây gọi chung là hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN)) đăng ký tham gia các sàn thương mại điện tử (TMĐT) PostMart.vn và Voso.vn để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế; qua đó thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM). Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng Kế hoạch Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp nông thôn. Nội dung thực hiện gồm:

Đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử – Ảnh minh họa,nguồn Internet

Thứ nhất, hỗ trợ đưa hộ SXNN lên sàn TMĐT thông qua việc rà soát, cập nhật thông tin các hộ SXNN trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn, đào tạo, tập huấn hộ SXNN kỹ năng số, kỹ năng tham gia hoạt động trên môi trường số; hướng dẫn hộ SXNN đăng ký tài khoản, thanh toán trực tuyến để đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn TMĐT, thực hiện quy trình đóng gói – kết nối – giao nhận để hộ SXNN tác nghiệp trong quá trình kết nối mua bán trên sàn TMĐT.

Thứ hai, hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp: quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp thông qua sàn TMĐT; mở rộng tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững thông qua nền tảng số; mở rộng thị trường trong nước và quốc tế,…

Thứ ba, hỗ trợ cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất, kinh doanh: cung cấp các thông tin hữu ích cho các hộ SXNN (thông tin thị trường nông sản, dự báo nhu cầu và năng lực sản xuất nông sản, thông tin thời tiết, mùa vụ, giống, phân); cung cấp các sản phẩm, nguyên liệu, vật tư đầu vào có thương hiệu đảm bảo chất lượng và phù hợp với nhu cầu của hộ SXNN,…

Thời gian thực hiện: Năm 2021, tập trung hoàn thiện việc cập nhật danh sách hộ SXNN trên địa bàn; hoàn thành chỉ tiêu việc hỗ trợ tối thiểu 10% tổng số hộ SXNN có đủ điều kiện lên sàn TMĐT. Năm 2022, hỗ trợ đưa các hộ SXNN còn lại có đủ điều kiện lên sàn TMĐT và đẩy mạnh việc cung cấp thông tin, nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất kinh doanh, hỗ trợ SXNN giao dịch mua bán trên sàn TMĐT.

Sở Thông tin và Truyền thông là đơn vị chủ quản và các đơn vị phối hợp, trong đó Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sẽ là đơn vị thực hiện hỗ trợ cung cấp các thông tin về lĩnh vực nông nghiệp như: thông tin mùa vụ, giống, phân; dự báo sản lượng thu hoạch, nuôi trồng; dự báo thời điểm thu hoạch sản phẩm nông nghiệp,… Hỗ trợ cung cấp danh sách các hộ SXNN trên địa bàn. Giới thiệu sản phẩm, nguyên liệu đầu vào có uy tín cho hộ SXNN phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

(Thông tin chính thức theo file đính kèm Kế hoạch 2279/KH-STTTT ngày 17/11/2021).

1400 – kh ho tro dua ho sxn len san thuong mai dien tu

M.Hiếu