Thành lập Hội Ngành nghề nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

Sản phẩm hoa lan Dendrobium của nông dân huyện Bình Chánh, TP.HCM

        Với cùng chức năng và nhiệm vụ là tổ chức xã hội – nghề nghiệp mang tính chất kỹ thuật của quần chúng hoạt động tự nguyện, đoàn kết, hợp tác giúp nhau làm nòng cốt phát triển kinh tế nông nghiệp; góp phần tăng thu nhập, nâng cao đời sống, tiến lên làm giàu từ sản xuất nông nghiệp, xây dựng nền nông nghiệp phát triển bền vững, cải thiện bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới theo hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá,… Thời gian qua Hội Hoa lan cây cảnh, Hội Làm vườn và Trang trại, Hội Sinh vật cảnh Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã nghiên cứu, khai thác tiềm năng lợi thế nông nghiệp của từng địa phương, quận huyện để đẩy mạnh phát triển các ngành nghề nông nghiệp về phát triển kinh tế vườn lan, hoa kiểng, trang trại,.. mở ra hướng đi mới trong phát triển đa dạng các ngành nghề ở khu vực nông thôn, tiến đến xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố, góp phần tạo việc làm, tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhiều gia đình hội viên là nông dân sản xuất nông nghiệp.

         Từ chức năng và nhiệm vụ chung như trên, để thuận lợi quản lý và cùng hoạt động phát triển, góp phần xây dựng nền nông nghiệp Thành phố trở thành nền nông nghiệp đô thị ổn định và bền vững. Ngày 04/5/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định 1463/QĐ-UBND về việc cho phép hợp nhất Hội Hoa lan cây cảnh, Hội Làm vườn và Trang trại, Hội Sinh vật cảnh Thành phố thành Hội Ngành nghề nông nghiệp TP.HCM. Theo đó, Hội Ngành nghề nông nghiệp TP.HCM là tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

        Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 4/5/2022 và bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

(Đính kèm Quyết định 1463/QĐ-UBND ngày 04/5/2022 của Ủy ban nhân dân TP.HCM – 587 – qđ hop nhat hoi hoa lan – hoi svc – hoi lv va tttp).

M.H