Quyết định thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và PTNT giai đoạn 2022-2025

        Ngày 15/6/2022, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) ban hành Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP về việc Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022-2025.

         Quyết định đề ra định hướng, phương án, lộ trình triển khai chuyển đổi số ngành NN-PTNT từ nay đến năm 2025 làm cơ sở xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức triển khai thực hiện chuyển đổi số thống nhất, hiệu quả. Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025 Bộ sẽ tập trung phát triển Chính phủ số trong nông nghiệp và kinh tế số trong nông nghiệp như: Có 80% cơ sở dữ liệu về nông nghiệp được xây dựng, cập nhật trên nền tảng dữ liệu lớn (Big data); 50% các thiết bị quan sát, giám sát sử dụng công nghệ số, bảo đảm thu nhận trực tiếp dữ liệu số, sử dụng công nghệ Internet kết nối vạn vật (IoT) để tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp,… Đồng thời, thu hút doanh nghiệp, người dân tăng cường ứng dụng công nghệ số vào quy trình sản xuất, cung cấp dịch vụ nông nghiệp, quản lý, giám sát nguồn gốc sản phẩm nông nghiệp, hình thành hệ sinh thái nông nghiệp số,… Song song đó, Bộ NN-PTNT sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng hệ thống bản đồ nông nghiệp số Việt Nam nhằm đáp ứng được mục tiêu quản lý, cập nhật liên tục dữ liệu về thổ nhưỡng, thủy văn, nông sản, lâm sản, thủy sản tại tất cả các tỉnh, thành trên toàn quốc, giúp cho các cơ quan quản lý nhà nước có đủ dữ liệu, số liệu cập nhật để hoạch định chiến lược, sách lược vĩ mô (gồm hoạch định tìm kiếm thị trường, hoạch định chính sách quản lý, hoạch định vùng cây trồng…) và kết nối giữa bên mua và bên bán, mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm. Các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp có thông tin khách quan, cập nhật, đầy đủ để hoạch định chiến lược, kế hoạch kinh doanh,…

        Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

        (Chi tiết đính kèm Quyết định số 2151/QĐ-BNN-VP- 775 – Qđ phe duyet kh chuyen doi so nganh nn)

M.H