Quy định về kiểm soát vệ sinh thú y, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động chăn nuôi, kiểm soát vệ sinh thú y, vận chuyển, kinh doanh động vật đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trên địa bàn Thành phố nhằm góp phần vào sự ổn định và phát triển kinh tế – xã hội, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa ra Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 Ban hành Quy định về kiểm soát vệ sinh thú y, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố. Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra vệ sinh thú y, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Về kiểm tra vệ sinh thú y quy định: Kiểm tra vệ sinh thú y đối với cơ sở chăn nuôi, kinh doanh động vật về địa điểm, cơ sở vật chất, nhà xưởng, trang thiết bị, dụng cụ; nguyên liệu đầu vào để sản xuất kinh doanh; con người tham gia sản xuất, kinh doanh và quản lý chất lượng; chương trình quản lý vệ sinh thú y đang áp dụng, quản lý và xử lý chất thải. Kiểm tra vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển động vật về an toàn kỹ thuật để bảo vệ động vật, bảo đảm không để thoát nước thải và chất thải ra môi trường trong quá trình vận chuyển; trang thiết bị, dụng cụ, phương tiện vận chuyển, mật độ động vật vận chuyển phải đáp ứng các quy định kỹ thuật. Đối với động vật vận chuyển phải rõ nguồn gốc xuất xứ và an toàn dịch bệnh với các bệnh truyền nhiễm quy định. Vệ sinh thú y trong hội chợ, triển lãm, thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật phải đáp ứng yêu cầu về địa điểm nhốt động vật, động vật có nguồn gốc rõ ràng, không mang mầm bệnh các bệnh truyền nhiễm theo quy định, chịu sự giám sát vệ sinh thú y của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y địa phương.

Về hoạt động chăn nuôi động vật quy định về khai báo chăn nuôi; giống vật nuôi phải có nguồn gốc rõ ràng, khỏe mạnh, được tiêm phòng bệnh và được giám sát dịch bệnh theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thú y; địa điểm nuôi động vật phải nằm trong khu vực được phép chăn nuôi, chuồng nuôi gia súc gia cầm phải tách biệt với nơi ở của người; cơ sở nuôi giữ giống gốc, tạo dòng, giống vật nuôi, cơ sở nuôi đàn giống cấp bố mẹ, sản xuất con giống vật nuôi phải có nhân viên kỹ thuật chuyên ngành chăn nuôi, thú y, sinh học; hoạt động trong chăn nuôi phải có biện pháp chăm sóc nuôi dưỡng, phòng bệnh phù hợp với từng loài động vật, xử lý chất thải bảo vệ môi trường; … đối với chăn nuôi trang trại, chăn nuôi nông hộ, nuôi động vật làm giống, nuôi chim yến, nuôi chó mèo, động vật làm cảnh, động vật hoang dã.

Về vận chuyển động vật quy định: Khi vận chuyển động vật trong địa bàn Thành phố đối với gia súc, gia cầm khi không xảy ra dịch bệnh phải có chứng từ nguồn gốc xuất xứ, khi xảy ra dịch bệnh phải theo hướng dẫn của cơ quan quản lý thú y hoặc cơ quan có thẩm quyền khi đáp ứng đủ các điều kiện trong công tác phòng chống dịch; đối với động vật làm cảnh phải rõ nguồn gốc và không mang mầm bệnh quy định, được nhốt trong lồng, thùng, túi đựng, phải giữ vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn cho người xung quanh, chó mèo nếu không được nhốt trong lồng phải được xích giữ, đeo rọ mõm và có người dắt; đối với động vật hoang dã phải có giấy kiểm dịch, hồ sơ hợp pháp về quản lý lâm sản và thủy sản. Khi vận chuyển động vật ra ngoài tỉnh, vận chuyển động vật từ tỉnh vào Thành phố, vận chuyển động vật quá cảnh qua địa bàn Thành phố phải có giấy kiểm dịch động vật nơi xuất phát, thực hiện việc kiểm dịch động vật tại các Trạm kiểm dịch trên tuyến đường đi; phương tiện vận chuyển phải đáp ứng yêu cầu vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển động vật.

Ngoài ra, Quyết định cũng quy định các yêu cầu và điều kiện về kinh doanh giống vật nuôi, sản phẩm giống vật nuôi, động vật cảnh, động vật hoang dã.

Ủy ban nhân dân Thành phố giao nhiệm vụ cho các Sở ngành, Ủy ban nhân dân các cấp, tổ chức và cá nhân có hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố tổ chức thực hiện Quy định. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/01/2022.

(Nội dung chi tiết đính kèm theo Quyết định số 54/2021/QĐ-UBND ngày 28/12/2021 – 16 – 54 -qđ ban hanh quy dinh kiem tra ve sinh thu y)

TN