Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh: Triển khai thực hiện Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 23 tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

Hình minh họa

        Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành Kế hoạch 1339/KH-SNN ngày 10/6/2022 nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 1726/QĐ-UBND ngày 23/5/2022 của UBND  TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành chính sách đặc thù hỗ trợ chi phí tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, chó, mèo trên địa bàn Thành phố qua đó kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, khống chế dịch bệnh không để lây lan. Theo đó, các nội dung thực hiện như sau:

          Thứ nhất, thống kê, quản lý tình hình chăn nuôi: Kiểm tra tình hình chăn nuôi, cập nhật phần mềm, báo cáo tình hình chăn nuôi, tiêm phòng; thống kê gia súc chăn nuôi (ngày 01/4, ngày 01/10 hằng năm); hướng dẫn người chăn nuôi có trách nhiệm đăng ký, khai báo chăn nuôi với chính quyền cấp xã theo đúng quy định của Luật Chăn nuôi và các quy định khác.

           Thứ hai, tổ chức tập huấn, tuyên truyền về phòng, chống bệnh ở động vật; về chính sách hỗ trợ tiêm phòng vắc-xin cho người chăn nuôi gia súc và triển khai công tác tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc, chó mèo bằng các hình thức như tập huấn qua báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng, in ấn, phát miễn phí các tài liệu tuyên truyền (tờ rơi, pa nô, poster,..); truyền thông học đường về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm lây qua người.

           Thứ ba, hỗ trợ cho người chăn nuôi: Tổ chức tiêm vắc – xin phòng các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho động vật nuôi như: bệnh Lở mồm long móng cho gia súc; bệnh Tụ huyết trùng; bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò và bệnh Dại cho chó, mèo.

           Thứ tư, mức hỗ trợ:

           – Hộ chăn nuôi gia súc (heo, trâu, bò, dê và cừu) trên địa bàn Thành phố có quy mô dưới 10 con được hỗ trợ 100% chi phí tiêm phòng vắc-xin phòng bệnh cho gia súc (chi phí vắc-xin và tiền công cho người tiêm phòng).

           – Hỗ trợ 50% chi phí tiêm phòng với hộ chăn nuôi gia súc (heo, trâu, bò, dê và cừu) có quy mô từ 10 đến dưới 30 con. Hộ chăn nuôi sẽ chi trả 50% chi phí tiêm phòng còn lại cho người trực tiếp tiêm phòng; người tiêm phòng sẽ nộp về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để hoàn trả ngân sách Nhà nước theo quy định.

        Mức chi trả tiền công cho người thực hiện công tác tiêm phòng áp dụng theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định khung giá dịch vụ tiêm phòng, tiêu độc, khử trùng cho động vật, chẩn đoán thú y và dịch vụ kiểm nghiệm thuốc dùng cho động vật. Hộ chăn nuôi sẽ chi trả 50% chi phí công tiêm phòng tương ứng với mức chi trả: Tiêm phòng cho trâu, bò: 2.250 đồng/con/mũi tiêm, trường hợp đối với bệnh Lở mồm long móng trên bê hoặc nghé khi tiêm nhắc mũi thứ 2 theo hướng dẫn của nhà sản xuất vắc-xin, thu phí 900 đồng/mũi. Tiêm phòng cho dê, cừu: 1.450 đồng/con/mũi tiêm. Tiêm phòng cho đàn heo: 1.450 đồng/con/mũi tiêm. Ngân sách Nhà nước sẽ chi trả 50% tiền công còn lại cho người tiêm phòng.

           – Hộ nuôi chó, mèo tại 5 huyện ngoại thành gồm: Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Nhà Bè và Cần Giờ sẽ được hỗ trợ 50% chi phí vắc-xin phòng bệnh Dại. Hộ nuôi chó, mèo sẽ chi trả chi phí công tiêm phòng và 50% chi phí vắc-xin còn lại cho người trực tiếp tiêm phòng; người tiêm phòng sẽ nộp 50% chi phí vắc-xin về Chi cục Chăn nuôi và Thú y để hoàn trả ngân sách Nhà nước theo quy định. Mức chi trả tiền công cho người thực hiện công tác tiêm phòng bệnh Dại áp dụng theo Thông tư số 283/2016/TT-BTC. Hộ nuôi chó, mèo sẽ chi trả chi phí công tiêm phòng là 5.500 đồng/con/mũi tiêm.

Trúc Minh