Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh: Ban hành kế hoạch hành động quốc gia phát triển ngành tôm trên địa bàn Thành phố năm 2021  

Nhằm góp phần phát triển ngành tôm Việt Nam trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái; thúc đẩy ngành tôm theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao giá trị gia tăng góp phần vào phát triển kinh tế thành phố;

Sở Nông nghiệp và PTNT TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch số 485/KH-SNN ngày 25/3/2021 về triển khai thực hiện hành động quốc gia phát triển ngành tôm trên địa bàn Thành phố năm 2021; với mục tiêu cụ thể tăng năng suất, sản lượng, chất lượng, đảm bảo vê sinh an toàn thực phẩm, giá trị sản phẩm tôm thông qua áp dụng tiến bộ về khoa học công nghệ nuôi trồng, chế biến thủy sản;
Ổn định diện tích nuôi, phát triển tôm nuôi theo hướng an toàn sinh học, thân thiện môi trường, được tổ chức sản xuất hợp lý, có hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiệu quả và bền vững. Một số chỉ tiêu như diện tích nuôi tôm trong năm 2021 là 5.150ha, trong đó tôm nước lợ là 5.100ha (Cần Giờ 4.900ha, Nhà Bè 165ha, Bình chánh 35ha), tôm nước ngọt (càng xanh) là 50ha. Tổng sản lượng tôm nuôi đạt 13.7050 tấn.

          Để việc thực hiện kế hoạch có hiệu quả, Sở Nông nghiệp và PTNT TP cũng đã đề ra các giải pháp thực hiện như Rà soát quy hoạch, hoàn thiện cơ sở hạ tầng thủy lợi, giao thông, điện theo hướng hiện đại tại các vùng sản xuất tôm tập trung; Tăng cường công tác chuyển giao bằng các hình thức tổ chức trình diễn, tập huấn, tham quan, hội thảo, ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao và công nghệ phù hợp để tăng năng suất, bảo vệ môi trường, hạn chế rủi ro, nâng cao chất lượng sản phẩm và giá trị gia tăng; Thanh kiểm tra hệ thống sản xuất, phân phối con giống, thức ăn, thuốc, hóa chất và vật tư phục vụ nuôi tôm; Quản lý và kiểm soát chặc chẽ dư lượng kháng sinh, hóa chất, nguồn nước cấp, nước thải của các cơ sở sản xuất, chế biến; Đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hệ thống thủy lợi và cơ sở hạ tầng thiết yếu các vùng sản xuất tập trung tại huyện Cần Giờ; Thực hiện tốt công tác quan trắc, tăng cường tần xuất quan trắc, cảnh báo môi trường và phòng ngừa dịch bệnh; kiểm soát chất lượng vật tư đầu vào; tăng cường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đột xuất các hoạt động sản xuất kinh doanh phục vụ nuôi tôm; Tổ chức nghiên cứu, tổng kết các mô hình thành công và chuyển giao nhân rộng các mô hình, phương thức nuôi mới hiện đại đạt năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện môi trường từng vùng của TP; Tổ chức lại các cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, phân tán theo hình thức hợp tác như Tổ Hợp tác, Hợp tác xã để tạo ra vùng sản xuất nguyên liệu lớn, tập trung và liên kết với các doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; Tổ chức liên kết giữa các doanh nghiệp cung ứng con giống và thu mua tiêu thụ với các hộ nuôi nhỏ lẻ đã được liên kết Tổ hợp tác, Hợp tác xã để chủ động và kiểm soát được nguồn nguyên liệu, sản xuất an toàn, bền vững.

Trúc Minh