Sở Nông nghiệp và PTNT: Thực hiện Kế hoạch hoạt động giết mổ và kiểm soát thị trường, lưu thông, vận chuyển thịt gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của UBND Thành phố

        Nhằm nâng cao chất lượng an toàn thực phẩm, đảm bảo sản phẩm thịt gia súc gia cầm lưu thông trên thị trường an toàn, đáp ứng nhu cầu người dân và kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp quy phạm theo quy định của pháp luật về hoạt động giết mổ và kiểm soát lưu thông, vận chuyển thịt gia súc, gia cầm; đồng thời bảo đảm việc chấp hành chủ trương ngưng hoạt động các cơ sở giết mổ thủ công, chuyển vào giết mổ công nghiệp theo định hướng của Thành phố, đảm bảo điều kiện vệ sinh môi trường, vệ sinh thú y, hạn chế lây lan dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe người dân,… Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) triển khai thực hiện các Kế hoạch giết mổ và kiểm soát thị trường, lưu thông, vận chuyển thịt gia súc, gia cầm theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.

          Các Kế hoạch UBND Thành phố giao Sở NN-PTNT thực hiện bao gồm: Kế hoạch về Quản lý, kiểm soát thị trường, hoạt động lưu thông, vận chuyển và kinh doanh thịt gia súc, gia cầm trên địa bàn TP.HCM;Kế hoạch về Kiểm tra hoạt động giết mổ gia súc thủ công sau khi hết thời gian gia hạn của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn TP.HCM; Kế hoạch Truyền thông về việc đưa hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm vào sản xuất quy mô công nghiệp trên địa bàn TP.HCM; Kế hoạch về Nâng công suất giết mổ gia súc tại các nhà máy giết mổ công nghiệp trên địa bàn TP.HCM. Căn cứ nhiệm vụ được giao Sở NN-PTNT đề nghị các đơn vị trực thuộc (Phòng Khoa học và Công nghệ, Chi cục Chăn nuôi và Thú y, Trung tâm Tư vấn và Hỗ trợ nông nghiệp, Trung tâm Khuyến nông) phối hợp với UBND thành phố Thủ Đức, các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nội dung:

        Hỗ trợ chủ đầu tư thực hiện thủ tục pháp lý dự án nhà máy giết mổ công nghiệp; thẩm định quy trình công nghệ giết mổ đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, an toàn lao động và vệ sinh môi trường theo quy định.

         Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định về pháp luật an toàn thực phẩm, các chế độ, chính sách và thời gian chấm dứt hoạt động của các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm thủ công trên địa bàn Thành phố. Hỗ trợ, kết nối thông tin tiếp nhận các thương nhân hiện đang giết mổ gia súc tại các cơ sở giết mổ thủ công chuyển vào các cơ sở giết mổ công nghiệp, sau khi cơ sở giết mổ thủ công chấm dứt hoạt động. Nâng cao năng lực quản lý cho lực lượng thú y làm công tác kiểm soát giết mổ. Tổ chức tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm (ATTP) cho lực lượng lao động làm việc tại nhà máy giết mổ công nghiệp,…

         Tăng cường kiểm tra, xử lý và lấy mẫu giám sát ATTP tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và các Trạm Kiểm dịch động vật trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn giám sát việc thực hiện đeo vòng nhận diện, niêm phong phương tiện vận chuyển thịt gia súc, gia cầm ra chợ đầu mối và thị trường theo “Đề án Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm”. Phối hợp với Ban Quản lý An toàn thực phẩm trong việc thực hiện Đề án “Chuỗi thực phẩm an toàn” và “Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, thịt gia cầm, trứng gia cầm”.

         Phối hợp với cơ quan truyền thông tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý ATTP; nâng cao nhận thức, làm rõ trách nhiệm của các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm động vật về các quy định về điều kiện vệ sinh thú y cơ sở, trang thiết bị, dụng cụ trong sản xuất, kinh doanh. Phổ biến các mô hình sản xuất kinh doanh, các sản phẩm thuộc chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn; đồng thời vận động người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng thực phẩm bảo đảm an toàn.

        Riêng Trung tâm Khuyến nông Thành phố sẽ là đơn vị vận động người chăn nuôi áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAP), đảm bảo an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh và bảo vệ môi trường; tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi áp dụng các phương thức chăn nuôi và tổ chức sản xuất chăn nuôi theo hướng chuỗi giá trị; đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, tập huấn, hội thảo,…ứng dụng khoa học công nghệ vào chăn nuôi heo an toàn sinh học, phòng chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm cho người dân chăn nuôi.

(Nội dung chi tiết đính kèm Công văn số 976/SNN-CNTY ngày 29/4/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM – 976signed).

M.H