Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Ban hành kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021

        Nhằm triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thành phố đã ban hành kế hoạch số 456/KH-SNN ngày 23 tháng 3 năm 2021 về Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021.

        Nội dung kế hoạch tập trung thực hiện một số nội dung sau:

  • Thống kê, quản lý tình hình chăn nuôi, tiêm phòng vaccine trên đàn gia súc, gia cầm, chó mèo; quản lý dịch tể cơ sở sản xuất, thuần dưỡng tôm giống, cơ sở nuôi tôm thâm canh và bán thâm canh.
  • Tập huấn, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, thủy sản, bệnh Dịch tả heo Châu Phi, bệnh Dại trên chó, mèo và các bệnh mới phát sinh khác; xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh, áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, quy trình chăn nuôi VietGAHP, …
  • Tiêm phòng vaccine cho đàn gia súc, gia cầm các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như bệnh Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tụ huyết trùng trên trâu, bò, Dại trên chó, mèo, Tai xanh trên heo, … với tỷ lệ tiêm phòng vaccine đạt tối thiểu 80% tổng đàn gia súc, gia cầm và trên 90% đối với bệnh Dại trên chó, mèo. Sau các đợt tiêm phòng triển khai lấy mẫu đánh giá tỷ lệ bảo hộ sau tiêm phòng trên gia súc, gia cầm và chó, mèo.
  • Giám sát dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và thủy sản với xét nghiệm giám sát các dịch bệnh như: bệnh Cúm heo; Lở mồm long móng; Tụ huyết trùng, Lao, Sẩy thai truyền nhiễm trên trâu, bò; Cúm gia cầm; Đốm trắng, Hoại tử gan tụy cấp trên tôm; Perkinsus trên nghêu; bệnh Spring Viraemia of Carp (SVC) và bệnh Koi Herpes Virus (KHV) trên cá chép;   … Xét nghiệm giám sát để duy trì và công nhận vùng cơ sở an toàn dịch đối với các bệnh Lở mồm long móng, Dịch tả heo, Cúm gia cầm, SVC và KHV trên cá chép, cá vàng.
  • Kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y cơ sở giết mổ, cơ sở chăn nuôi nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp gia súc, gia cầm, vật nuôi thủy sản bệnh theo quy định, từ đó góp phần ổn định tình hình dịch tể trên địa bàn Thành phố, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng. 
  • Giám sát sau tiêm phòng. Sau các đợt tiêm phòng lấy mẫu kiểm tra đánh giá hiệu giá kháng thể và kiểm tra công tác tiêm phòng vaccine trên đàn gia súc, gia cầm nhằm chấn chỉnh kịp thời những tồn tại thiếu sót trong quá trình triển khai công tác tiêm phòng.

        Sở Nông nghiệp và PTNT giao nhiệm vụ thực hiện cho Chi cục Chăn nuôi và Thú y phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận, huyện tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch Phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn Thành phố.

        Chi cục Thủy sản phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y giới thiệu các mô hình tiên tiến, an toàn sinh học về nuôi trồng thủy sản theo hướng VietGAP cho người dân học tập và ứng dụng thực tiễn vào sản xuất; tổ chức tuyên truyền tập huấn cho người dân về kiến thức nuôi trồng và phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản; cung cấp thông tin về tình hình nuôi trồng thủy sản phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh, thông tin về cảnh báo quan trắc môi trường.

        Trung tâm tâm Khuyến nông phối hợp Chi cục Chăn nuôi và Thú y giới thiệu các mô hình tiên tiến, an toàn sinh học về chăn nuôi gia súc, gia cầm, nuôi trồng thủy sản cho người chăn nuôi học tập và ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

                                                                                 Thành Nguyên