Ngành Nông nghiệp ban hành Chỉ thị tổ chức Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 trong tình hình covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Để chủ động, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ công tác năm 2021 và các hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đảm bảo vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế phấn khởi thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN và PTNT) đã ban hành Chỉ thị 152/CT-BNN-VP ngày 11/01/2021, về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ NN và PTNT Nguyễn Xuân Cường đã yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở NN và PTNT các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Thứ nhất, về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với văn hóa truyền thống của dân tộc, phong tục, tập quán của từng địa phương; tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan đơn vị; thăm hỏi các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhất là các gia đình bị ảnh hưởng do thiên tai, bão, lũ, các đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống đại dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan. Tổ chức chúc Tết tại cơ quan, đơn vị với tinh thần tiết kiệm, vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn và đúng quy định.

Thứ hai, các cơ quan, đơn vị tổ chức rà soát, kiểm tra chặt chẽ việc bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực, lịch làm việc trong dịp Tết đảm bảo các hoạt động thông suốt, đặc biệt là các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng, điều tiết nguồn nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý các tình huống phát sinh không để công việc ùn tắc, trì trệ; tham gia đấu tranh có hiệu quả với hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, vệ sinh an toàn thực phẩm; đảm bảo chấp hành pháp luật và an toàn giao thông; kiểm tra, khắc phục nguy cơ không để xảy ra cháy nổ.

Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm tra, thanh tra liên ngành về an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2021 theo Chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL, ngày 30/12/2020 về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021 thuộc phạm vi phân công quản lý của đơn vị.

Theo đó, các đơn vị trực tiếp thực hiện nhiệm vụ gồm có: Tổng cục Thủy lợi, Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Tổng cục Lâm nghiệp, Tổng cục Thủy sản, Cục Trồng trọt, Cục Bảo vệ thực vật, Cục Chăn nuôi, Cục Thú y, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản, Thanh tra Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các Tỉnh – Thành phố trực thuộc Trung ương.

Riêng đơn vị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các Tỉnh – Thành phố trực thuộc Trung ương sẽ có các nhiệm vụ tổ chức thực hiện toàn diện các hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn với các giải pháp: Tổ chức rà soát, kiểm tra việc chuẩn bị các loại vật tư nông nghiệp và các điều kiện kỹ thuật khác, nhất là giống cây trồng, vật nuôi để đảm bảo sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp để hỗ trợ người dân sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021 đúng thời vụ, khôi phục sản xuất sau thiên tai bão, lũ; Triển khai ngay các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, phòng chống phá rừng, cháy rừng; tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn;

Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 45/CT-TTg, ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và Văn bản số 50/BNN-TCLN ngày 06/01/2021 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg; tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng ngay từ đầu năm 2021; chỉ thị số 8711/CT-BNN-TY, ngày 11/12/2020 về việc tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân 2020 – 2021; chỉ thị số 9294/CT-BNN-QLCL, ngày 30/12/20202 về việc tăng cường công tác đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm nông sản dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; thông báo số 8278/TB-BNN-TCTL, ngày 30/11/2020 về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2020 – 2021, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ; Văn bản số 8675/BNN-CN, ngày 10/12/2020 về tăng cường phòng chống đói, rét cho vật nuôi và theo các nhiệm vụ và phân công của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương; đảm bảo chế độ trực ban trong dịp Tết để tổ chức ứng phó kịp thời các tình huống phát sinh trong phạm vi quản lý của ngành tại địa phương.

M.H