Kế hoạch Phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022

      Nhằm chủ động giám sát, phát hiện sớm và xử lý kịp thời dịch bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế, ổn định phát triển chăn nuôi, góp phần ổn định tình hình kinh tế của Thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Kế hoạch số 1209/KH-SNN ngày 27/05/2022 về  phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục trâu, bò trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2022.

          Nội dung Kế hoạch gồm các nhiệm vụ sau:

         – Thông tin tuyên truyền: Tổ chức thông tin, tuyên truyền đến người dân bằng nhiều hình thức về tác hại của bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò; các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm động vật, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, chăn nuôi an toàn theo VietGAHP và vệ sinh môi trường cho người chăn nuôi. Thông tin tuyên truyền đến người dân biết về chính sách hỗ trợ chi phí tiêm phòng vắc-xin cho đàn gia súc theo Nghị quyết số 23/2021/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

        – Tiêm vắc-xin phòng bệnh: Tập trung tiêm phòng cho đàn trâu, bò, bảo đảm tiêm vắc-xin cho tối thiểu 80% tổng đàn và thường xuyên tiêm phòng bổ sung theo lứa tuổi; tổ chức tiêm phòng 01 đợt chính trước thời điểm dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trước mùa phát triển của các véc-tơ truyền bệnh Viêm da nổi cục và vào thời điểm 1 – 2 tháng trước khi hết thời gian miễn dịch bảo hộ đối với trâu, bò đã được tiêm vắc-xin phòng bệnh Viêm da nổi cục.

         – Giám sát bệnh Viêm da nổi cục: Về giám sát lâm sàng, hướng dẫn nhân viên thú y địa phương và người chăn nuôi thường xuyên theo dõi, giám sát đàn trâu, bò trong suốt quá trình nuôi; nếu thấy gia súc có biểu hiệu của bệnh Viêm da nổi cục phải báo cáo ngay cho chính quyền địa phương và cơ quan thú y,… Về giám sát lưu hành vi-rút, lấy mẫu xét nghiệm giám sát bệnh Viêm da nổi cục tại các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là nguồn trâu, bò nhập từ các tỉnh có nguy cơ cao góp phần kiểm soát dịch bệnh từ xa; tổ chức lấy mẫu để xét nghiệm vi-rút Viêm da nổi cục đối với trâu, bò có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh Viêm da nổi cục, trâu, bò có tiếp xúc với đàn trâu, bò mắc bệnh; điều tra xác định nguyên nhân nếu đàn trâu, bò mắc bệnh.

        – Chủ động phòng bệnh có hiệu quả bằng biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh tiêu độc khử trùng, tiêu diệt véc tơ truyền bệnh: Hướng dẫn chủ cơ sở chăn nuôi áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, vệ sinh, khử trùng, tiêu độc bảo đảm không để gia súc mắc bệnh, làm lây lan dịch bệnh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, …

        – Kiểm soát vận chuyển, kiểm soát giết mổ: Phối hợp với các Đoàn kiểm tra liên ngành Thành phố và các quận, huyện tăng cường kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép vào Thành phố; xử lý nghiêm các điểm kinh doanh gia súc, giết mổ trâu, bò trái phép hoạt động trên địa bàn; triển khai kiểm soát chặt chẽ quy trình giết mổ, điều kiện vệ sinh thú y tại các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn Thành phố theo quy định; tăng cường quản lý nhà nước về công tác kiểm dịch động vật, …

        – Biện pháp ứng phó, xử lý ổ dịch, chống dịch: Chủ gia súc cách ly ngay trâu, bò mắc bệnh hoặc có dấu hiệu mắc bệnh Viêm da nổi cục; không vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, vứt xác động vật mắc bệnh, nghi mắc bệnh, động vật chết, sản phẩm động vật mang mầm bệnh ra môi trường; thực hiện vệ sinh, khử trùng, tiêu độc, xử lý, chăm sóc gia súc mắc bệnh, có dấu hiệu mắc bệnh, động vật chết theo hướng dẫn của cơ quan quản lý chuyên ngành thú y,… Các cơ quan thú y tiến hành điều tra ổ dịch; lấy mẫu chẩn đoán bệnh, xét nghiệm bệnh; phối hợp với chính quyền các cấp, lập chốt kiểm soát tạm thời trên các trục đường giao thông ra, vào vùng dịch; có giải pháp quản lý, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật nội tỉnh để hạn chế lây lan dịch bệnh,…

         – Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc thống kê quản lý đàn gia súc, theo dõi tình hình tiêm phòng, dịch tễ để phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác thú y; xây dựng bản đồ số hóa quản lý chăn nuôi và dịch bệnh trên đàn gia súc trên địa bàn Thành phố.

(Đính kèm Kế hoạch 1209/KH-SNN ngày 27/5/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP.HCM- 682 – kh phong chong benh viem da noi cuc trau bo 2022)

                                                                                                                    TN