Định mức kinh tế kỹ thuật về mô hình trồng bắp làm thức ăn chăn nuôi

Trong chăn nuôi gia súc, thức ăn thô xanh có vai trò quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả chăn nuôi. Để phát triển cánh đồng trồng bắp thâm canh với các giống bắp có năng suất cao phù hợp với điều kiện tự nhiên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, cung cấp nguyên liệu thô xanh cho đàn bò góp phần thực hiện chăn nuôi bò bền vững và nâng cao khả năng sản xuất của bò sữa, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về mô hình trồng bắp làm thức ăn chăn nuôi theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021. Đây là chính sách được áp dụng để tổ chức triển khai kế hoạch Chương trình Khuyến nông hỗ trợ đầu tư khuyến khích hợp tác xã, tổ hợp tác, nông hộ trong chăn nuôi, phát triển trồng bắp thâm canh có chất lượng và năng suất cao, cung cấp nguyên liệu thô xanh làm thức ăn ủ chua cho bò, nhằm phát triển chăn nuôi bò bền vững và hiệu quả.

Mô hình trồng bắp làm thức ăn chăn nuôi áp dụng cho các tổ chức, cá nhân trồng bắp phục vụ chăn nuôi bò sữa, bò thịt với quy mô cánh đồng 1 – 3 ha/ từ 03 đến 06 tổ chức, cá nhân thực hiện. Mô hình trồng bắp làm thức ăn chăn nuôi áp dụng kỹ thuật trồng bắp thâm canh có chất lượng và năng suất cao, cung cấp nguyên liệu thô xanh làm thức ăn ủ chua cho đàn bò. Năng suất thu hoạch cây bắp ≥ 50 tấn/ha/vụ. Thời gian thực hiện mô hình là 05 tháng (thời gian trồng 03 tháng, ủ chua 02 tháng). Nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư giống bắp, phân bón, vật liệu dùng ủ chua 50%. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi tự đối ứng kinh phí 50% (theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông).

Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông của các hạng mục giống bắp, phân bón, vật liệu ủ chua cho mô hình trồng bắp làm thức ăn chăn nuôi tính cho 01 ha trồng bắp bao gồm:

– Giai đoạn trồng  gồm:

    + Giống bắp (hạt): 20 kg (tỷ lệ nảy mầm ≥ 85%).

    + Phân bón cho bắp gồm Đạm nguyên chất (N) 207 kg, Lân nguyên chất (P2O5) 96 kg, Kali nguyên chất (K2O) 120 kg.

Các loại đạm, lân, kali nguyên chất có thể được quy đổi ra phân hỗn hợp hoặc phân đơn khác có tỉ lệ tương ứng (Urê, Lân super, Kali Clorua, DAP, NPK…).

    + Thuốc bảo vệ thực vật 03 kg (hoặc 03 lít)

    + Phân hữu cơ sinh học 1.000 kg có hàm lượng chất hữu cơ ≥ 15%, tổng hàm lượng axit humic, axít fulvic ≥ 02%

Giai đoạn ủ chua bao gồm:

+ Túi ủ       1.300 cái ( nhựa và vật liệu tương đương)

+ Rỉ đường 1.040 kg 

+ Muối         520 kg

Mô hình trồng bắp làm thức ăn chăn nuôi sẽ tạo ra nguồn thức ăn thô xanh có giá trị dinh dưỡng cao, dùng làm thức ăn dự trữ phục vụ cho chăn nuôi nuôi bò sữa, bò thịt, góp phần chăn nuôi bò bền vững.

(Đính kèm Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố – Phụ lục IV phần VI)

Xem chi tiết Quyết định: UBNDTP_QD_Ban_hanh_dinh_muc_kinh_te_ky_thuat_ve_khuyen_nong_tren_dia_ban_TPHCM

                                                                                                                           TN