Định mức kinh tế kỹ thuật về mô hình chăn nuôi bò sinh sản hướng thịt

Nhằm chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản hướng thịt, sử dụng đàn bò cái giống lai (Sind, HF, …) có khả năng sinh sản tốt phối giống nhân tạo với các tinh giống bò thịt cao sản BBB, Red Angus, Charolais, Droughtmaster, Brahman,…, góp phần thực hiện chăn nuôi bền vững, cải thiện chất lượng và hình thành đàn bò thịt giống chất lượng cao trên nền tảng từ đàn bò thịt hiện hữu của TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về mô hình chăn nuôi bò sinh sản hướng thịt theo Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021. Đây là chính sách được áp dụng để tổ chức triển khai kế hoạch Chương trình Khuyến nông hỗ trợ đầu tư khuyến khích hợp tác xã, tổ hợp tác, nông hộ trong chăn nuôi ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Thành phố theo hướng phát triển hiệu quả và bền vững.

Mô hình chăn nuôi bò thịt tại huyện Bình Chánh,  TP.HCM.

Mô hình chăn nuôi bò sinh sản hướng thịt áp dụng cho các tổ chức, cá nhân chăn nuôi bò cái giống lai (Sind, HF,…) có khả năng sinh sản tốt có quy mô 10 – 40 con/từ 02 đến 10 tổ chức, cá nhân thực hiện áp dụng kỹ thuật thụ tinh nhân tạo, sử dụng tinh giống bò thịt cao sản BBB, Red Angus, Charolais, Droughtmaster, Brahman… Bò cái sinh sản được chọn là bò lai Sind có trọng lượng ≥250 kg/con, bò cái lai Sind có trọng lượng từ 250 – 300kg nên sử dụng các dòng tinh bò Brahman, Droughtmaster để phối giống, bò có trọng lượng từ 300 kg trở lên nên cho phối với dòng tinh bò BBB, Red Angus,…; đối với bò cái HF là bò cái có năng suất sữa thấp (< 5.000 kg/con/chu kỳ 305 ngày) nhưng có khả năng sinh sản tốt nên giữ lại cho phối tinh bò thịt BBB, Red Angus,… để tạo ra con lai hướng thịt có năng suất cao. Mô hình cũng áp dụng khẩu phần thức ăn theo định lượng cho bò mang thai và bê từ sơ sinh đến 06 tháng tuổi. Thời gian thực hiện mô hình là 12 tháng. Nhà nước hỗ trợ kinh phí đầu tư tinh giống bò thịt, thức ăn 50%. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi tự đối ứng kinh phí 50% (theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông).

Theo Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông của mô hình, các hạng mục tinh giống bò thịt, thức ăn cho mô hình chăn nuôi bò sinh sản hướng thịt tính cho 01 con bò cái sinh sản (lai Sind, HF,…) bao gồm:

– Tinh giống các giống bò thuần BBB, Red Angus, Charolais, Droughtmaster, Brahman… : 2 liều.

– Cám hỗn hợp bò mẹ : 240kg.

– Cám hỗn hợp bê sơ sinh: 159kg. Bổ sung thức ăn cho bê từ sơ sinh đến cai sữa bình quân 0,88 kg/con/ngày.

– Chất bổ sung (Vitamin, khoáng): 9,6 kg. Bổ sung bình quân 40 g/con/ngày.

Thực hiện mô hình chăn nuôi bò sinh sản hướng thịt giúp nông hộ cải thiện được chất lượng giống bê lai với các giống lai BBB, Red Angus, Brahman,… thể hiện được ưu thế lai, ngoại hình đẹp, thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương. Tăng trọng bình quân của bê từ sơ sinh đến cai sữa đạt 0,8kg/con/ngày.

UBNDTP_QD_Ban_hanh_dinh_muc_kinh_te_ky_thuat_ve_khuyen_nong_tren_dia_ban_TPHCM

                                                                                                               TN