Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông cho mô hình trồng mai

Thời gian qua, nhờ có chính sách khuyến khích chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trên địa bàn Thành phố, từ chuyển đổi cơ cấu cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao, nhiều nông dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn thực hiện. Và một trong những cây trồng mang lại nguồn hiệu quả kinh tế và phù hợp với thổ nhưỡng được người dân Thành phố lựa chọn để trồng và phát triển là cây mai vàng.

Ảnh minh họa – Minh Hiếu

Do đó, nhằm thực hiện chức năng và nhiệm vụ Khuyến nông trong thời kỳ mới với việc triển khai hiệu quả Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Khuyến nông và Thông tư số 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động Khuyến nông. Ngày 26/01/2021, Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về Định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông trên địa bàn Thành phố. Trong đó có Định mức kinh tế kỹ thuật về các mô hình trồng mai với các nội dung cụ thể như sau:

Quyết định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động nông nghiệp và hoạt động Khuyến nông trên địa bàn Thành phố… Theo đó, mô hình trình diễn trồng mai với quy mô từ 1 -3 ha cho từ 2-6 tổ chức, cá nhân tham gia mô hình.

Theo Nghị định số 83/2018/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân tham gia mô hình trồng trọt được Nhà nước chi hỗ trợ tối đa 50% tổng kinh phí thực hiện mô hình; các tổ chức, cá nhân tự chi trả (đối ứng) 50% kinh phí còn lại. Bao gồm các hạng mục cụ thể như sau:

– Giống;

– Phân hữu cơ sinh học;

– Vôi;

– Giá thể;

– Chậu;

– Đạm nguyên chất (N);

– Lân nguyên chất (P2O5);

– Kali nguyên chất (K2O);

– Thuốc bảo vệ thực vật;

– Nhà lưới;

Cây mai có tốc độ tăng trưởng và khả năng thích nghi tốt với điều kiện khí hậu và thổ nhưỡng Thành phố. Uớc tính, áp dụng mô hình trồng mai theo định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông, sau 3 năm trồng có khoảng 30% số cây được xuất bán, số cây còn lại sẽ bán vào những năm tiếp theo với giá trị cao hơn năm đầu. Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông này có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 02 năm 2021 và thay thế Định mức kinh tế kỹ thuật về Khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 08/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2014 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

(Đính kèm Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26/01/2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố)

PT