Cục Chăn nuôi ban hành Quyết định hướng dẫn kỹ thuật vỗ béo bò trước khi giết thịt

Vỗ béo bò là cung cấp các điều kiện tối ưu về nuôi dưỡng, chăm sóc để bò khi giết thịt cho khối lượng, chất lượng thịt cao đáp ứng được yêu cầu của thị trường, nhằm gia tăng hiệu quả chăn nuôi. Do đó, Cục Chăn nuôi của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành Quyết định 294/QĐ-CN-MTCB vào ngày 13/9/2020 về việc hướng dẫn kỹ thuật vỗ béo bò trước khi giết thịt.

Quyết định hướng dẫn rõ nội dung về:

Quản lý bò đưa vào vỗ béo: Khi vỗ béo, nên chia bò thành các nhóm cùng giới tính, độ tuổi và khối lượng ở trong cùng ô chuồng. Khẩu phần thức ăn thay đổi dần để bò làm quen với thức ăn vỗ béo;

Quản lý bò trong thời gian vỗ béo: xác định khối lượng bò và lượng thức ăn thu nhận bằng cách xác định khối lượng bò trước khi đưa vào vỗ béo, hàng tháng cân hoặc đo bò để xác định khối lượng tăng nhằm điều chỉnh khẩu phần ăn phù hợp. Đồng thời, hàng ngày quan sát bò nhằm phát hiện những con có biểu hiện không bình thường để có biện pháo can thiệp kịp thời;

Cách nuôi dưỡng, gồm: Nuôi dưỡng theo tiêu chuẩn ăn, tùy theo điều kiện của từng cơ sở mà có thể áp dụng các tiêu chuẩn ăn khác nhau; Về loại thức ăn, nguyên liệu làm thức ăn cho bò vỗ béo là các nguyên liệu được phép sử dụng làm thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, được phân thành các nhóm chính: thức ăn thô, thức ăn tinh và thức ăn bổ sung; Về khẩu phần ăn: thức ăn thô được cho ăn tự do theo nhu cầu, thức ăn tinh và thức ăn bổ sung được cho ăn theo tỷ lệ cân đối để đáp ứng tiêu chuẩn ăn cho bò vỗ béo. Tốt nhất là cho bò ăn tự do khẩu phần ở dạng hỗn hợp hoàn chính (TMR);

Về chuồng trại và quản lý chất thải: Chuồng nuôi cần đáp ứng yêu cầu về an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh và những quy định về đối xử nhân đạo đối với vật nuôi. Chuồng nuôi phải có diện tích phù hợp với số lượng bò và giai đoạn vỗ béo; Chất thải trong quá trình nuôi vỗ béo, phải được thu gom và xử lý theo quy định pháp luật;

Về vệ sinh thú y, phải theo đúng quy định của pháp luật về thú y; Về thời gian vỗ béo: trung bình 50 – 90 ngày. Ngoài ra, phải có sổ ghi chép các thông tin cần thiết trong quá trình nuôi vỗ béo bò. Trên cơ sở nội dung hướng dẫn, các cơ sở nuôi vỗ béo bò xây dựng quy trình cụ thể cho phù hợp bới thực tiễn để ban hành và áp dụng vào sản xuất.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (23/9/2020).

(Nội dung Quyết định theo file đính kèm 294_QD_CN_HD_KT_VO_BEO_BO)

 

M.H