Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025

Nhằm tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước, ngăn chặn tình trạng mua bán, tiêu thụ động vật rừng trái pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM); tạo điêu kiện phát triên nghề nuôi cá sấu và động vật hoang dã hợp pháp, góp phân cải thiện đời sống người dân ngoại thành, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp; nâng cao hiệu quả trong việc tiếp nhận và cứu hộ động vật hoang dã do các tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp trên địa bàn,… TP.HCM đã ban hành Quyết định 895/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 về phê duyệt Chương trình quản lý, phát triển cá sấu và dộng vật hoang dã trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2021 – 2025.

Quyết định nêu rõ mục tiêu cụ thể: Quản lý và kiểm soát chặt chẽ hoạt động gây nuôi động vật hoang dã đúng quy định của pháp luật; ngăn chặn và xử lý nghiêm mọi trường họp lợi dụng gây nuôi để tiêu thụ động vật hoang dã có nguồn gốc không hợp pháp. Kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, điều kiện an toàn, bảo vệ môi trường trong hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, giết mổ và kinh doanh các loài động vật hoang dã.  Phát triển gây nuôi động vật hoang dã đúng quy hoạch, đúng quy định. Duy trì cơ sở nuôi cá sấu và nhân rộng cơ sở nuôi trăn, nâng cao chất lượng, đa dạng hóa sản phẩm tăng khả năng xuất khẩu sản phẩm chế biến; giảm dần tình trạng xuất nguyên liệu thô.  Từng bước phát triển các cơ sở nuôi tập trung theo phương thức an toàn sinh học, giảm thiểu rủi ro về vệ sinh an toàn thực phẩm liên quan đến động vật hoang dã và vật nuôi. Phổ biến, nhân rộng các mô hình đem lại hiệu quả phù họp tại địa phương và áp dụng các giải pháp gây nuôi, kiểm soát ngăn ngừa các vân đê (ô nhiễm, lây nhiễm chéo…).  Tiếp nhận các loài động vật hoang dã do tổ chức, cá nhân tự nguyện giao nộp, đưa vào cứu hộ và thả về môi trường tự nhiên.

Với các giải pháp thực hiện:

Thứ nhất, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nhằm tạo điều kiện nâng cao nhận thức, định hướng các tổ chức, cá nhân gây nuôi động vật hoang dã và chế biến sản phẩm của chúng chấp hành các quy định của pháp luật và phát triến bền vững.

Thứ hai, phúc tra cập nhật dữ liệu thông tin cơ sở gây nuôi, các cơ sở chế biến sản xuất có sử dụng nguyên liệu từ động vật hoang dã, nhằm quản lý, truy xuất thông tin dữ liệu về đối tượng quản lý, phục vụ cho lập kế hoạch kiểm tra, thực hiện công tác quản lý xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã; ngăn chặn hành vi sử dụng động vật hoang dã, bộ phận của chúng không có nguồn gốc họp pháp

Thứ ba, tổ chức phối hợp kiểm tra, kiểm soát các điểm mua bán động vật hoang dã trái phép. Nhằm xóa bỏ các điểm mua bán, cất giữ trái phép động vật hoang dã trên địa bàn Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện.

Thứ tư, tổ chức tập huấn, học tập kinh nghiệm gây nuôi, nhằm giúp các tổ chức, cá nhân nuôi cá sấu và động vật hoang dã có điều kiện tiếp cận với quy trình kỹ thuật chăn nuôi mới; học tập, trao đổi kinh nghiệm, kiến thức kỹ thuật, nâng cao hiệu quả trong chăn nuôi.

Thứ năm, đầu tư phục vụ công tác cứu hộ động vật hoang dã, nhằm xử lý nước thải, chất thải từ các chuồng nuôi động vật hoang dã; mua sắm trang thiết bị phòng khám, chữa bệnh nhăm phòng ngừa dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe thú y cho thú trong thời gian cứu hộ; lăp đặt camera an ninh theo dõi, giám sát khu vực nuôi động vật hoang dã.

Thứ sáu, mua sắm trang thiết bị văn phòng cho công tác quản lý Nhà nước về gây nuôi và cứu hộ động vật hoang dã, nhằm tạo điều kiện thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trạm Cứu hộ động vật hoang dã thuộc Chi cục Kiểm lâm, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý đối với hoạt động gây nuôi và cứu hộ động vật hoang dã.

(Nội dung chi tiết của Quyết định theo file đính kèm QDQLCS)

 

M.Hiếu