Bộ trưởng nông nghiệp và PTNT đưa ra giải pháp thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp

        Theo các chuyên gia kinh tế, nội dung cốt lõi của tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp là chuyển từ mục tiêu sản lượng sang mục tiêu giá trị. Trước đây chúng ta coi trọng chỉ tiêu tăng diện tích, tăng năng suất để có sản lượng nông sản, nay năng suất, sản lượng vẫn quan trọng nhưng giá trị thu được từ sản xuất mới là quan trọng. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) – Lê Minh Hoan từng nói “Kinh tế phải tính từ đầu ra và đầu vào. Nhiều khi tôi bán 10 đồng, nhưng chi phí hết 9 đồng, tôi chỉ lời 1 đồng. Nhưng nhiều khi tôi bán 8 đồng thôi, chi phí bỏ ra có 6 đồng thì tôi vẫn lời 2 đồng”. Đó là tư duy kinh tế nông nghiệp. Tức là chúng ta phải tính toán cả đầu vào và đầu ra, làm sao chi phí ở mức thấp nhất, nhưng lại bán được sản phẩm ở mức cao nhất.

        Vậy để chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp phải tiến hành đồng thời nhiều giải pháp, giải pháp cần chú trọng đó là quan tâm đến yếu tố thị trường, như Bộ trưởng đã phát biểu trong phiên trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV vào ngày 7/6/2022:“Thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp trong đó nhấn mạnh đến yếu tố thị trường”.  Theo đó, các đại biểu Quốc hội đã chất vấn Bộ trường nhiều vấn đề về: Tình trạng được mùa mất giá; tình trạng ùn tắc hàng nông sản xuất khẩu tại các cửa khẩu; giá phân bón chi phí sản xuất tăng nhưng giá bán sản phẩm nông nghiệp lại chưa xứng với giá thành đầu tư; cách xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm ổn định nông nghiệp; các định hướng và phương án thực hiện nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp công nghệ 4.0 trong thời đại hiện nay,… Trước những chất vấn của đại biểu Quốc hội, Bộ trưởng thẳng thắn nhìn nhận trách nhiệm và khẳng định: “Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững được Thủ tướng phê duyệt đã xác định rõ chúng ta đang chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, trong đó nhấn mạnh đến yếu tố thị trường.

        Bộ trưởng cho rằng, giải pháp lâu dài ngoài việc dùng biện pháp truyền thông, cần tổ chức lại sản xuất, thị trường, các hiệp hội ngành hàng để dẫn dắt thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp. Đồng thời, cần thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất nông nghiệp, nhất là việc đầu tư chế biến nông sản, để làm điều đó thì chất lượng nông sản phải tốt và sản lượng nông sản cũng cần ổn định. Do đó, địa phương cần chủ động liên kết thu hút doanh nghiệp, bảo đảm cho doanh nghiệp an tâm với nguồn cung nguyên liệu sản xuất tại địa phương. Bộ trưởng cho rằng, lãnh đạo địa phương cần phải sâu sát, cùng ngồi lại với nông dân và doanh nghiệp để xây dựng niềm tin thị trường trước. Về những vấn đề liên quan đến giá phân bón liên tục tăng cao, Bộ trưởng chia sẻ người sản xuất nên sử dụng phân bón tiết kiệm và hiệu quả, tăng sử dụng phân bón hữu cơ. Về câu chuyện được mùa mất giá, Bộ trưởng khẳng định đó là quy luật kinh tế. Cần phải có quy trình chế biến để giảm lượng dư thừa và chuẩn hóa thị trường, giảm áp lực thị trường.

         Ngoài ra, Bộ trưởng cũng đã từng chia sẻ: Để chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, chúng ta sẽ tạo ra chuỗi giá trị ngành hàng và giá trị gia tăng đột biến hơn so với giá trị gia tăng từ tăng sản lượng. Những mô hình sản xuất cũ còn phù hợp thì tiếp tục phát huy, cải tiến, đồng thời chuyển nhanh sang những mô hình mới như nông nghiệp tuần hoàn, nông nghiệp thông minh, nông nghiệp số, nông nghiệp chia sẻ, nông nghiệp hữu cơ… Phải chuyển đổi nền nông nghiệp từ sản lượng sang chất lượng, từ không an toàn thực phẩm sang an toàn thực phẩm, từ bán sản phẩm thô sang bán sản phẩm chế biến… để đáp ứng những hàng rào kỹ thuật trong các hiệp định thương mại quốc tế và thị hiếu tiêu dùng mới. Chuyển từ phát triển đơn ngành sang tích hợp đa ngành, từ “đơn giá trị” sang “tích hợp đa giá trị”. Phát triển nông nghiệp xanh, nông nghiệp sinh thái bằng việc áp dụng đồng bộ các quy trình, công nghệ; sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư đầu vào cho sản xuất nông nghiệp, sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên, không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người, môi trường. Chuyển mạnh từ xây dựng các chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi giá trị ngành hàng, ưu tiên hoàn chỉnh chuỗi giá trị cho các ngành hàng chủ lực của các địa phương… Song song đó là khẩn trương đào tạo, bồi dưỡng người nông dân trở thành công nhân nông nghiệp, chuyên nghiệp, thành thạo ứng dụng công nghệ cao từ sản xuất, lưu thông đến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp…

M.H (Tổng hợp)