Bộ Nông nghiệp và PTNT: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm

Mô hình nuôi heo trên nền đẹm lót sinh học tại huyện Bình Chánh, TP.HCM

        Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm phát sinh và lây lan như theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y đã báo cáo trong 3 tháng đầu năm 2022: Các loại dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm tiếp tục được kiểm soát tốt, tuy nhiên một số dịch bệnh nguy hiểm như Dịch tả heo Châu Phi, Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, đang xảy ra ở nhiều địa phương. Do đó, nhằm bảo đảm an toàn dịch bệnh cho phát triển chăn nuôi trong thời gian tới, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các Sở, ngành, chính quyền các cấp của địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo đúng quy định của Luật Thú y, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT; trong đó chú trọng tổ chức những biện pháp sau:

Thứ nhất, khẩn trương rà soát, tổ chức tiêm phòng, tiêm phòng bổ sung vắc xin phòng các bệnh, đặc biệt các dịch bệnh nguy hiểm như: Viêm da nổi cục, Cúm gia cầm, Lở mồm long móng, Tai xanh, Dại,… bảo đảm tỷ lệ đạt trên 80% tổng đàn tại thời điểm tiêm vắc xin; đặc biệt lưu ý đàn gia súc, gia cầm có nguy cơ cao, đã được tiêm vắc xin nhưng sắp hết thời gian miễn dịch.

Thứ hai, chủ động giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, nhất là tại các khu vực đã từng có dịch bệnh xuất hiện, khu vực có nguy cơ cao để phát hiện sớm, cảnh báo và xử lý dứt điểm khi dịch bệnh mới được phát hiện; xử lý nghiêm các trường hợp giấu dịch, không báo cáo dẫn đến dịch bệnh lây lan rộng, gây ảnh hưởng cho người dân và cộng đồng; đặc biệt quán triệt, yêu cầu thực hiện nghiêm việc báo cáo dịch bệnh động vật thông qua Hệ thống báo cáo trực tuyến (VAHIS).

Thứ ba, tăng cường công tác quản lý kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; tổ chức ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép qua biên giới; chủ động phối hợp với các cơ quan quản lý thị trường và các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ động vật, chế biến các sản phẩm không bảo đảm yêu cầu về phòng, chống dịch bệnh, an toàn thực phẩm.

Thứ tư, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; vệ sinh, sát trùng bằng vôi bột, hoá chất khu vực chuồng nuôi và khu vực xung quanh có nguy cơ cao; có biện pháp ngăn chặn các loài véc tơ truyền bệnh xâm nhập vào chuồng nuôi, phun thuốc sát trùng, thuốc diệt các loài véc tơ truyền bệnh. Tiếp tục triển khai Tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường tại các vùng trọng điểm, vùng nguy cơ cao, thường xuyên xuất hiện dịch bệnh để tiêu diệt các loại mầm bệnh theo nội dung Công văn số 1199/BNN- TY ngày 02/3/2022 của Bộ NN- PTNT.

Thứ năm, bố trí các nguồn lực, kinh phí để triển khai kịp thời, có hiệu quả các Chương trình, Kế hoạch quốc gia phòng, chống dịch bệnh động vật đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, chỉ đạo thực hiện,…

Thứ sáu, khẩn trương kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy định của Luật Thú y, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt Quyết định số 414/QĐ-TTg ngày 22/3/2021 và Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ; mới đây nhất là văn bản số 409-BC/ĐĐQH15 ngày 07/12/2021 của Đảng đoàn Quốc hội gửi Bộ Chính trị, Ban Bí thư về duy trì, kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các cấp theo quy định tại Điều 6 Luật Thú y để bảo đảm các nguồn lực tổ chức triển khai có hiệu các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật.

(Nội dung chi tiết đính kèm Công văn số 2051/BNN-TY ngày 05/4/2022 về tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm cv_pcdb_nam2022).

M.H