Bộ Nông nghiệp và PTNT: Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật tại TP.HCM

Trong công tác quản lý nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm hàng hóa, hoạt động thử nghiệm đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc đánh giá sự phù hợp về chất lượng sản phẩm, hàng hóa so với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do người sản xuất công bố áp dụng, để áp dụng kịp thời các biện pháp cần thiết ngăn chặn nguy cơ gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản, môi trường. Bên cạnh đó, hoạt động thử nghiệm góp phần hỗ trợ cho hoạt động tự kiểm tra, kiểm soát về chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.  

Để phát huy vai trò của hoạt động thử nghiệm trong công tác phục vụ quản lý nhà nước về chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa,… Ngày 31/82020 vừa qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm: Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM)

Địa chỉ: Số 128 Trần Quý, Phường 6, Quận 11, TP.HCM

Điện thoại: 028.39555623

Email: cdxn@chicuccntyhcm.gov.vn

Trạm Chẩn đoán xét nghiệm và Điều trị bệnh động vật thuộc Chi cục Chăn nuôi và Thú y TP.HCM đã đăng ký hoạt động thử nghiệm đối với ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn trong lĩnh vực thử nghiệm Hóa học, sinh học đối với sản phẩm: thức ăn chăn nuôi, thực phẩm, xét nghiệm bệnh, thuốc thú y.

Theo đó, với Danh mục các sản phẩm, hàng hóa về lĩnh vực thử nghiệm Hóa học23 lĩnh vực, sản phẩm sẽ được thử nghiệm với tất cả 43 tên phép thử khác nhau. Đối với Danh mục các sản phẩm, hàng hóa về lĩnh vực thử nghiệm sinh học 30 lĩnh vực, sản phẩm sẽ được thử nghiệm với tất cả 35 tên phép thử khác nhau.

Theo quy định, đối với các sản phẩm, hàng hóa, chỉ tiêu/phép thử phục vụ quản lý nhà nước phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ định trước khi thực hiện.

(Nội dung chi tiết file đính kèm 05-GCN-QLCL-31082020)

M.H