Bộ NN-PTNT: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025

      Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) vừa ban hành Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT ngày 11/7/2022 hướng dẫn thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Ảnh minh họa

        Theo đó, đối tượng hỗ trợ là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, người khuyết tật (không có sinh kế ổn định) trên phạm vi cả nước; người dân sinh sống trên địa bàn huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo; hộ nghèo dân tộc thiểu số, hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng và phụ nữ thuộc hộ nghèo theo quy định tại Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

        Trong đó, nội dung hỗ trợ theo các lĩnh vực: Dự án phát triển sản xuất nông nghiệp; dự án phát triển hệ thống lương thực, thực phẩm đảm bảo đủ dinh dưỡng và tập huấn, tư vấn về quản lý tiêu thụ nông sản, thí điểm, nhân rộng các giải pháp, sáng kiến phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chuỗi giá trị hiệu quả.

        Về dự án phát triển sản xuất nông nghiệp, thực hiện hỗ trợ tập huấn kỹ thuật; hỗ trợ cán bộ đến tận hộ gia đình tư vấn chuyển giao kỹ thuật theo các lĩnh vực:

       Trồng trọt: Giống cây trồng, giá thể trồng cây, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, chế phẩm sinh học, vật tư, công cụ, dụng cụ sản xuất, sơ chế, chế biến, bảo quản sản phẩm sau thu hoạch;

       Chăn nuôi: Con giống, chuồng trại, thức ăn chăn nuôi, vắc xin, thuốc thú y phòng và điều trị bệnh cho vật nuôi, chế phẩm sinh học, hóa chất khử trùng, tiêu độc môi trường chăn nuôi, công cụ, dụng cụ sản xuất;

        Lâm nghiệp: Giống cây trồng lâm nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón;

        Khai thác ngư nghiệp: Hỗ trợ hầm bảo quản thủy sản khai thác trên tàu cá; ngư cụ đánh bắt;

       Nuôi trồng thủy sản: Hỗ trợ giống, thức ăn, vắc xin, hóa chất xử lý môi trường nuôi, chế phẩm sinh học, công cụ, dụng cụ sản xuất, lồng bè nuôi trồng thuỷ sản, cải tạo diện tích nuôi trồng thủy sản;

        Diêm nghiệp: Hỗ trợ vật tư, công cụ, dụng cụ trong sản xuất, chế biến muối.

       Đối với dự án sản xuất lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng, an toàn thực phẩm ở các huyện nghèo, xã đặc biệt khó khăn đáp ứng nhu cầu sử dụng tại chỗ, hỗ trợ cho sản xuất nông nghiệp theo đề xuất trên.

        Bên cạnh đó, tập huấn sản xuất nông nghiệp sinh thái đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm, bảo quản, chế biến nhằm giảm thất thoát, lãng phí lương thực, thực phẩm; gắn kết tiêu dùng, tiêu thụ thực phẩm giàu dinh dưỡng nhằm giảm thất thoát, lãng phí lương thực, thực phẩm; tập huấn và xây dựng liên kết giữa hộ gia đình, tổ nhóm cộng đồng với các tác nhân khác trong sản xuất, chế biến, cung ứng và tiêu thụ lương thực, thực phẩm đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm; hỗ trợ các thiết bị, trong chế biến, bảo quản lương thực, thực phẩm để gia tăng giá trị nông sản, đảm bảo dinh dưỡng và an toàn thực phẩm.

Thông tư 04/2022/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ ngày 11/7/2022 và thay thế Thông tư 18/2017/TT-BNNPTNT ngày 09/10/2017.

M.H