Bộ NN-PTNT: Ban hành Quyết định Phê duyệt kết quả nghiệm thu kết thúc dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn 2019-2021

Hình ảnh minh họa

      Dự án khuyến nông Trung ương là tập hợp các nội dung hoạt động khuyến nông để thực hiện chương trình khuyến nông Trung ương, thời gian thực hiện từ 01 đến 05 năm, gồm: tên dự án; mục tiêu; nội dung hoạt động; địa bàn triển khai; thời gian thực hiện; kết quả dự kiến. Do đó, sau khi ban hành văn bản thực hiện, ngày 05/7/2022 Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT) Trần Thanh Nam đã ký Quyết định số 2515/QĐ-BNN-KN về Phê duyệt kết quả nghiệm thu kết thúc dự án Khuyến nông Trung ương thực hiện giai đoạn năm 2019 – 2021.

         Kết quả gồm có 30 dự án Khuyến nông đạt điểm trung bình từ 70,7 điểm – 84,9 điểm. Trong đó, lĩnh vực Trồng trọt – Bảo vệ thực vật có 14 dự án; lĩnh vực Chăn nuôi Thú y có 06 dự án; lĩnh vực Khuyến ngư có 05 dự án; lĩnh vực Lâm nghiệp có 03 dự án; lĩnh vực Cơ giới hóa có 02 dự án.

         Các dự án tập trung nhiều ở các tỉnh Trung Bộ, Tây Nguyên và các tỉnh phía Bắc, tính ở Nam bộ có 02 dự án thuộc lĩnh vực Chăn nuôi Thú y (với tên dự án: Xây dựng mô hình chăn nuôi heo ngoại theo hướng an toàn sinh học tại các tỉnh Nam bộ, do Trung tâm Khuyến nông Tiền Giang chủ trì dự án với số điểm trung bình đạt 70,7 điểm) và lĩnh vực Khuyến ngư (với tên dự án: Xây dựng mô hình nuôi tôm càng xanh toàn đực thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với tiêu thụ sản phẩm, do Trung tâm Khuyến nông Bến Tre thực hiện đạt 79,7 điểm).

         (Đính kèm file Quyết định số 2515/QĐ-BNN-KN- qd_2515_)

M.H