Trạm Khuyến nông Quận 9 – Thủ Đức

Địa chỉ: số 294 Đường Lê Văn Việt, Quận 9, TP.HCM

Điện thoại: 028.37313153

Trưởng Trạm: Bà Huỳnh Thị Bích Nga

Email: htbnga.snn@tphcm.gov.vn

Tập thể viên chức trạm Khuyến nông Quận 9 – Thủ Đức 

Một số hình ảnh hoạt động:

Mô hình trồng hoa nền (cúc Vạn Thọ)

Mô hình trồng mai chậu