Tình hình sinh vật gây hại cây trồng từ ngày 16/01/2024 đến ngày 23/01/2024

1. Nhận xét tình hình sinh vật gây hại trong kỳ

a) Cây lúa
– Vụ Mùa 2023: Tình hình sinh vật hại không đáng kể do cây lúa vụ mùa đã thu hoạch được 94,2% diện tích.
– Cây lúa vụ Đông xuân 2023 – 2024: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 1.176,5 ha, tăng 90,8 ha so với tuần trước. Diện tích nhiễm tập trung tại huyện Củ Chi, Hóc Môn. Các sinh vật hại trên lúa hiện nay chủ yếu gồm có: Sâu cuốn lá, sâu phao, ốc bươu vàng, chuột và bệnh đạo ôn, bệnh đốm vằn.Các sinh vật hại đều ở mức nhiễm nhẹ.

b) Cây rau
Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên cây rau vụ Đông xuân 2023 – 2024 trong tuần qua 590,2 ha, tăng 20,5 ha so với tuần trước. Trong đó diện tích phòng trừ là 365,1 lượt ha, chiếm 61,9% diện tích nhiễm sinh vật hại. Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu xanh, dòi đục lá, bọ nhảy, rầy xám, ốc bươu vàng, bệnh rỉ trắng, bệnh thối nhũn. Các sinh vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.

Sâu tơ hại rau – Nguồn internet

c) Cây trồng khác
– Cây bắp: Chưa ghi nhận diện tích bị sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda) gây hại trên cây bắp.
– Cây khoai mì: Chưa ghi nhận diện tích trồng khoai mì bị nhiễm bệnh khảm lá.
– Cây dừa: Chưa ghi nhận diện tích bị sâu đầu đen (Opisina arenosella) gây hại trên cây dừa.

II. Dự báo sinh vật gây hại chủ yếu trong kỳ tới

a) Cây lúa
– Rầy nâu: Rầy nâu ngoài đồng phổ biến ở giai đoạn tuổi 5 – trưởng thành với mật số thấp. Khuyến cáo nông dân thăm đồng thường xuyên, theo dõi sát diễn biến của rầy trên đồng để có biện pháp quản lý hiệu quả đối tượng này.
– Phần lớn cây lúa vụ Đông xuân 2023 – 2024 đang ở giai đoạn đẻ nhánh, đòng thuận lợi cho bệnh đạo ôn phát sinh gây hại. Khuyến cáo nông dân chủ động phun ngừa bệnh trên các ruộng trồng giống nhiễm, gieo sạ dày, bón thừa phân đạm để ngăn ngừa bệnh lây lan trên diện rộng.
– Chú ý ốc bươu vàng gây hại trên lúa mới xuống giống <15 ngày sau sạ; bọ trĩ, sâu phao trên trà lúa giai đoạn mạ – đẻ nhánh; sâu cuốn lá nhỏ giai đoạn đẻ nhánh – đòng; chuột gây hại trên lúa giai đoạn đòng trổ – chín.
– Các đối tượng khác xuất hiện gây hại với tỷ lệ và mật số không cao.

b) Cây rau
– Rau ăn lá: Cần chú ý các loài sâu hại phổ biến như bọ nhảy, sâu tơ, sâu xanh, sâu khoang, rầy xám, bọ trĩ. Ngoài ra cần chú ý phòng trị một số bệnh như bệnh gỉ trắng trên cây rau muống, bệnh đốm lá, vàng lá.
– Rau ăn quả: Lưu ý các sinh vật hại phổ biến như sâu ăn tạp, sâu xanh, ruồi đục trái, rầy mềm, đốm lá, vàng lá.

c) Cây trồng khác
Trên cây dừa cần lưu ý các đối tượng như bọ cánh cứng, bọ vòi voi, sâu đầu đen. Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến bệnh rụng lá đốm tròn trên cây cao su; bệnh Greening, và sâu đục trái trên cây có múi; Sâu đục thân, rệp sáp, rầy đầu vàng trên các ruộng mía giai đoạn đẻ nhánh tích cực và vươn lóng.

M.Nam
(Tổng hợp – Nguồn CCTT&BVTV)