Thông tin MT & SV hại Archives - Page 3 of 10 -

Trang chủ » Tin tức » Thông tin MT & SV hại

Thông tin về môi trường nước nuôi thủy sản của Chi cục Thủy sản lấy mẫu đợt 15 ngày 22/8/2021

1. Các chỉ tiêu mẫu nước tại các khu vực tại TP.HCM sau: Cầu Sóc Vàm – Hiệp Phước: pH: 7,03 ; độ mặn: 4;  nhiệt độ: 30,5; độ trong:20. Bến đò Kinh Lộ – Hiệp Phước: pH: 7,14; độ...

TP. Hồ Chí Minh Ban hành một số giải pháp chỉ đạo sản xuất và phòng trừ sinh vật hại cây trồng vụ Hè – Thu năm 2021 trong tình hình dịch bệnh COVID-19

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam, ảnh hưởng đến sản xuất, thu hoạch, gây ách tắc khó khăn trong tiêu...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 17/8/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 24/8/2021

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 9.655,9 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 10/8/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 17/8/2021

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 9.478,6 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ...

Thông tin về môi trường nước nuôi tủy sản và khuyến cáo tháng 7/2021 của Chi cục thủy sản TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ Công văn số 356/CCTS-NTTS ngày 28/7/2021 của Chi cục Thủy sản về việc cung cấp thông tin, dự báo tình hình và các giải pháp khuyến cáo trong lĩnh vực thủy sản. Theo Kết quả xét nghiệm số...

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Công văn tăng cường công tác phòng chống sinh vật gây hại cây trồng vụ hè thu- mùa, thu đông năm 2021

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt tại các tỉnh, Thành phố phía Nam. Theo báo báo của Cục Bảo vệ thực vật, vụ Hè Thu – Mùa, Thu Đông năm...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 03/8/2021 và dự báo tình hình SVH cây trồng đến 10/8/2021

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 9.286,5 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 27/7/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 03/8/2021

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 9.042,5 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 20/7/2021 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 27/7/2021

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1.1 Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là là 8.528,6 ha, trong đó diện tích rau công nghệ cao (rau thủy canh, rau ăn lá, rau củ...

Chi cục thủy sản Thành phố Hồ Chí Minh: Thông tin về môi trường thủy sản, các cảnh báo và khuyến cáo tháng 7/2021  

1. Các chỉ tiêu về môi trường nuôi thủy sản ghi nhận vào ngày 10/7/2021 (xem chi tiết – Phuc luc) 2. Cảnh báo và khuyến nghị a) Vùng nuôi tôm huyện Nhà Bè – Chỉ số pH (7,01-7,27), NH4-N...

Tin nổi bật

Quy định về kiểm soát vệ sinh thú y, hoạt động chăn nuôi, vận chuyển, kinh doanh động vật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động chăn nuôi, kiểm soát vệ sinh thú y, vận chuyển, kinh doanh động vật đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm, vệ...

TTKN: Thực hiện Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2030

Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Chính phủ đã xác định Cải cách hành chính là một trong những khâu đột phá để phát triển đất nước, góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả, tính công...

Đại Hội Chi Đoàn Trung tâm Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XII, Nhiệm Kỳ 2022-2024

       Ngày 14 tháng 01 năm 2022, Ban Chấp hành Chi đoàn Trung tâm Khuyến nông Thành phố tổ chức Đại hội Chi đoàn Thanh niên Cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2024...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 11/01/2022 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 18/01/2022

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1. Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay là 801,2 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (916,8 ha), trong đó diện tích rau công nghệ...

Bản tin Thông tin Khuyến nông và Thị trường số 01/2022

Bản tin Thông tin Khuyến nông và Thị trường số 01/2022 (xem chi tiết – TTTT01)

Bộ Nông nghiệp và PTNT: Ban hành Thông tư Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) vừa ban hành Thông tư số 16/2021/TT-BNNPTNT ngày 20/12/2021 về Ban hành danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của...

Kế hoạch chuyển đổi số trong ngành nông nghiệp năm 2022

“Chuyển đổi số là xu thế tất yếu của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, hướng đến mục tiêu “nông dân sản xuất nông sản chất lượng, chi phí thấp nhất nhưng bán ra được giá cao nhất””...

Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp thực hiện nhiệm vụ phát triển sản xuất giống phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2030

Nhằm giúp các cơ quan quản lý Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập có chức năng, nhiệm vụ quản lý, nghiên cứu, sản xuất giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản; cùng...

Tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 04/01/2022 và dự báo tình hình sinh vật hại cây trồng đến ngày 11/01/2022

I. TIẾN ĐỘ SẢN XUẤT CÂY TRỒNG 1. Cây rau: Diện tích gieo trồng tính từ đầu năm đến nay diện tích là 647,8 ha, thấp hơn so với cùng kỳ năm trước (669,2 ha), trong đó diện tích rau...