Hình ảnh hoạt động

Một số hình ảnh hoạt động Trung tâm

Mô hình cơ giới hóa (máy gieo hạt) trong trồng rau theo VietGAP tại huyện Củ Chi

Mô hình trồng rau ăn lá tại huyện Hóc Môn

Mô hình trồng hoa nền

Mô hình trồng lan Mokara tại huyện Bình Chánh

Mô hình nuôi cá Dĩa  tại huyện Hóc Môn

Mô hình nuôi tôm theo VietGAP tại huyện Cần Giờ

Mô hình nuôi cua 2 giai đoạn bằng con giống sinh sản nhân tạo

Tham quan học tập mô hình Công nghệ cao tại Bình Dương – Đồng Nai

Tham quan trại bò Kobe tại tỉnh Lâm Đồng