Để thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải tạo ra đội ngũ nông dân có tri thức

 Chuyển đổi số là việc sử dụng các công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh, sản xuất nhằm tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới hiệu quả  và phù hợp với thời kỳ công nghiệp 4.0 hiện nay.

Ông Lê Minh Hoan – Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Vì vậy, ngày 03/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QÐ-TTG về “Chương trình Chuyển đổi số (CÐS) quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với tầm nhìn đến năm 2030 Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng. Trong đó nông nghiệp được xác định là một trong những ngành ưu tiên CÐS.

Do đó, để tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp, đạt hiệu quả cao và phát triển bền vững trong thời gian tới, cần tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp CÐS tích cực hơn nữa. Và trong thực tiễn, thời gian qua nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng CÐS, góp phần phát triển nông nghiệp thông minh, tạo ra các nông sản chất lượng cao. Việc ứng dụng công nghệ tiên tiến đã làm “thay da đổi thịt” nông nghiệp nước nhà. Như sử dụng các chương trình, phần mềm quản trị vườn trồng, nông nghiệp chính xác được áp dụng nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên (nước, phân bón…) để dần chuyển đổi từ nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp hiện đại, tạo ra nhiều cơ hội tăng năng suất lao động, giảm phụ thuộc vào điều kiện môi trường, thời tiết, kiểm soát dịch bệnh và công tác giống được thực hiện tốt hơn.

Đặc biệt, trong giai đoạn nền kinh tế thị trường đang phát triển theo xu thế mới hiện nay buộc những người nông dân cần phải thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nền kinh tế nông nghiệp hiện đại. Đó cũng là điều mà Tân Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (PTNT) Lê Minh Hoan đã khẳng định “tri thức không chỉ giúp thay đổi cuộc sống người nông dân, mà còn giúp đổi mới cả nền nông nghiệp” (theo Phóng viên Bản tin Tài chính kinh doanh đã có cuộc trao đổi nhanh với Bộ trưởng Lê Minh Hoan trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Nông nghiệp và PTNT https://www.mard.gov.vn/Pages/default.aspx#).

Theo đó, với câu hỏi: Một vài năm gần đây, chuyển đổi số được nhắc đến không chỉ như một xu thế ngắn hạn mà còn là một hành trình xuyên suốt liền mạch để thay đổi bộ mặt nền nông nghiệp Việt Nam. Thưa ông, vậy ngành nông nghiệp có kế hoạch nào để thực hiện chuyển đổi số trong thời gian tới? của Phóng viên Bản tin Tài chính kinh doanh dành cho Bộ trưởng Lê Minh Hoan, Ông đã trả lời: Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng nói với tôi một trong những lĩnh vực mà rộng đường để chuyển đổi số nhất, cần phải chuyển đổi số nhất, cũng như có thể kích thích chuỗi giá trị gia tăng chuyển đổi số nhất là ngành nông nghiệp. Từ chuyển đổi số của người nông dân sẽ kết nối với hợp tác xã, tới thị trường. Từ chuyển đổi số, người nông dân người ta sẽ nâng cao giá trị nông sản. Nông nghiệp thông minh, nông nghiệp tự động hóa thì cũng là nông nghiệp số thôi, người ta hay dùng điện thoại để tưới cũng được, bón phân cũng được tất cả đều từ xa được. Ngồi trong nhà có thể canh tác.

Ngoài ra, với câu hỏi: Người nông dân được cho là có nhiều hạn chế trong sử dụng các công cụ số, vậy làm thế nào để họ không bị bỏ lại khi thực hiện Chuyển đổi số? Bộ trưởng Lê Minh Hoan đã trả lời: Khi nói tới công nghệ số, chúng ta thường nghĩ nó dành cho nhà khoa học, giới chuyên gia, doanh nghiệp… Nhưng tại sao chúng ta không nghĩ rằng mấy chục triệu nông dân, cơ hội nào để người ta tiếp cận công nghệ số, bắt đầu tiếp cận từ khái niệm thấp nhất rồi kích hoạt họ dần đi học để nâng lên. Làm sao để người nông dân tiếp cận được công nghệ số thì đó là vai trò của Nhà nước phải tạo ra một xã hội số, mà ở đó có người nông dân. Chúng ta phải tạo ra đội ngũ nông dân có tri thức, từ đó họ sẽ thay đổi cuộc sống. Mấy chục triệu nông dân thay đổi sẽ giúp thay đổi cả nền nông nghiệp.

Từ đó, cho thấy để việc chuyển đổi số trong nông nghiệp đạt hiệu quả, thì điều cần thiết phải thực hiện là ngoài việc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, cần phải nâng cao tri thức, trình độ chuyên môn của nông dân, để họ có thể tiếp cận những tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến và áp dụng hiệu quả trong xu thế phát triển mới hiện nay.

M.Hiếu (Tổng hợp)