Video kỹ thuật

Hướng dẫn kỹ thuật nuôi bò thịt lai giống ngoại

Hướng dẫn sử dụng một số thiết bị chuyển đổi số và công nghệ cao trong nuôi tôm

Hướng dẫn kỹ thuật trồng hoa lan Mokara

KT nuôi cua bằng con giống nhân tạo 2 giai đoạn

Kỹ thuật phối trộn thức ăn chăn nuôi TMR

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rau ăn lá thủy canh

Nuôi tôm công nghệ cao an toàn sinh học

Ý thức người dân, hướng tới trồng rau theo quy chuẩn lên