Định mức kinh tế kỹ thuật các mô hình Khuyến nông Lĩnh vực trồng trọt trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thời gian qua, hệ thống Khuyến nông Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) là một trong những hệ thống có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành nông nghiệp TP.HCM nói riêng và cả nước nói chung, đặc biệt là trong thời kỳ đất nước phát triển mạnh công nghệ số như hiện nay.

Nhằm tiếp tục phát huy tốt chức năng và nhiệm vụ Khuyến nông trong thời kỳ mới, với việc triển khai hiệu quả Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông và Thông tư số 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động Khuyến nông. Ngày 26/01/2021, Ủy ban nhân dân TP.HCM đã ban hành Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND về định mức kinh tế kỹ thuật khuyến nông trên địa bàn Thành phố. Nội dung Quyết định đưa ra nhiều nhóm định mức, trong đó với lĩnh vực trồng trọt có các định mức mô hình như: Mô hình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (GAP), sản xuất hữu cơ có 06 mô hình; mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp có 05 mô hình; mô hình theo nhu cầu sản xuất, thị trường và định hướng phát triển của ngành, TP.HCM có 06 mô hình,…

Theo đó, số lượng định mức của mỗi mô hình sẽ khác nhau tùy theo từng nhóm, từng lĩnh vực,… Vì vậy, để giúp nông dân có thể nắm bắt nhanh, chính xác về điều kiện, yêu cầu tham gia thực hiện mô hình theo chính sách mới, Trung tâm Khuyến nông TP.HCM đã biên soạn nội dung định mức mô hình kỹ thuật Khuyến nông trên địa bàn Thành phố theo hình thức Sổ tay Hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu về Chính sách hỗ trợ, xây dựng. Sổ tay Hướng dẫn bao gồm những nội dung cụ thể: Mục tiêu mô hình, Điều kiện thực hiện mô hình, Quy mô mô hình, Định mức hỗ trợ, Nội dung hỗ trợ, Hiệu quả và lợi nhuận thu được,…giúp nông dân sẽ dễ dàng thực hiện theo yêu cầu của quy định.

Tuy Tổ Biên soạn và Biên tập đã cố gắng tóm lược nội dung một cách xúc tích, dễ đọc, dễ hiểu về Chính sách hỗ trợ, xây dựng các mô hình Khuyến nông theo định mức mới, nhưng trong quá trình tham khảo và thực hiện chắc chắn sẽ có những thắc mắc khác nhau. Vì vậy, Tổ Biên soạn và Biên tập Sổ tay Hướng dẫn mong nhận được nhiều ý kiến bổ sung hoàn thiện hơn, để nội dung Sổ tay sẽ luôn là tài liệu tuyên truyền thiết thực cho từng hộ dân khi tham gia mô hình. Nhằm góp phần tuyên truyền hiệu quả về định mức kỹ thuật mới, hỗ trợ nhiều nông dân tham gia thực hiện mô hình, góp phần phát triển nền kinh tế nông nghiệp, tiến đến xây dựng nền nông nghiệp công nghệ số, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ theo đúng chủ trương của ngành và Thành phố đề ra. Từ đó, góp phần phát triển nền nông nghiệp Thành phố nói riêng và nền nông nghiệp cả nước nói chung theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay. (Tải toàn bộ Dinh Muc Ky thuat Khuyen nong TPHCM – Linh vuc Trong trot)

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH