Định mức kinh tế kỹ thuật các mô hình Khuyến nông Lĩnh vực Chăn nuôi trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Chăn nuôi có vị trí quan trọng, là ngành kinh tế sản xuất chính của nền nông nghiệp nước ta. Nhưng ngành chăn nuôi hiện nay còn gặp nhiều thách thức, ảnh hưởng không nhỏ đến các nông hộ và cơ sở chăn nuôi. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã ban hành nhiều chính sách tiếp tục tập trung tái cơ cấu nông nghiệp và chuyển dịch cơ cấu ngành theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị. Đặc biệt, tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực của Thành phố, trong đó có chăn nuôi bò sữa, heo,… nhằm tăng năng suất, chất lượng nông sản và tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp ổn định.

Để Phát triển các vùng chăn nuôi tập trung; duy trì và hỗ trợ phát triển chăn nuôi nông hộ có quy mô lớn theo phương thức chăn nuôi tiên tiến, kết hợp với chăn nuôi hữu cơ, sinh thái, chăn nuôi theo hướng VIETGAHP; Chính sách hỗ trợ cho nông hộ với quy mô lớn và vừa (20 – 50 con/hộ); đồng thời, khống chế không để dịch bệnh xảy ra trên diện rộng tại các nông hộ, cơ sở chăn nuôi; tiến tới xây dựng vùng an toàn dịch và bảo vệ môi trường; hình thành những vùng chăn nuôi tập trung, ổn định lâu dài; nâng cao năng suất và chất lượng sữa bò, giống heo, giống bò sữa, bò thịt.

Từ những yêu cầu trên, Thành phố đã ký Quyết đinh số 03/2021/QĐ-UBND ngày 26 tháng 01 năm 2021 về ban hành định mức kinh tế kỹ thuật Khuyến nông trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Nhằm có cơ sở pháp lý cho hoạt động khuyến nông trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ chính sách đầu tư khuyến khích Hợp tác xã, Tổ hợp tác, hộ nông dân trong trong chăn nuôi, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, ứng dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất, nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp đô thị Thành phố theo hướng hiện đại, phát triển hiệu quả và bền vững. Đồng thời, nhằm tiếp tục phát huy tốt chức năng và nhiệm vụ Khuyến nông trong thời kỳ mới, với việc triển khai hiệu quả Nghị định số 83/2018/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến nông và Thông tư số 75/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính về Quy định quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện hoạt động Khuyến nông

Theo đó, số lượng định mức của mỗi mô hình sẽ khác nhau tùy theo từng nhóm, từng lĩnh vực,… Vì vậy, để giúp nông dân có thể nắm bắt nhanh, chính xác về điều kiện, yêu cầu tham gia thực hiện mô hình theo chính sách mới, Trung tâm Khuyến nông TP.HCM đã biên soạn nội dung định mức mô hình kỹ thuật Khuyến nông trên địa bàn Thành phố theo hình thức Sổ tay Hướng dẫn chi tiết, dễ hiểu về Chính sách hỗ trợ, xây dựng. Sổ tay Hướng dẫn bao gồm những nội dung cụ thể: Mục tiêu mô hình, Điều kiện thực hiện mô hình, Quy mô mô hình, Định mức hỗ trợ, Nội dung hỗ trợ, Hiệu quả và lợi nhuận thu được,…giúp nông dân sẽ dễ dàng thực hiện theo yêu cầu của quy định.

Tuy Tổ Biên tập – Biên soạn đã cố gắng tóm lược nội dung một cách xúc tích, dễ đọc, dễ hiểu về Chính sách hỗ trợ, xây dựng các mô hình Khuyến nông theo định mức mới, nhưng trong quá trình tham khảo và thực hiện chắc chắn sẽ có những thắc mắc khác nhau. Vì vậy, Tổ Biên tập – Biên soạn mong nhận được nhiều ý kiến bổ sung hoàn thiện hơn, để nội dung Sổ tay sẽ luôn là tài liệu tuyên truyền thiết thực cho từng hộ dân khi tham gia mô hình. Nhằm góp phần tuyên truyền hiệu quả về định mức kỹ thuật mới, hỗ trợ nhiều nông dân tham gia thực hiện mô hình, góp phần phát triển nền kinh tế nông nghiệp, tiến đến xây dựng nền nông nghiệp công nghệ số, nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ theo đúng chủ trương của ngành và Thành phố đề ra. Từ đó, góp phần phát triển nền nông nghiệp Thành phố nói riêng và nền nông nghiệp cả nước nói chung theo hướng cơ cấu lại và đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp trong giai đoạn hiện nay.

(Tải toàn bộ Dinh muc KTKT Linh vuc Chan nuoi)

 

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH