Trạm khuyến nông Huyện Củ Chi

Địa chỉ: Khu phố 4, Tỉnh lộ 8, Thị Trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0283.8921877  – fax:  028.3792.3515

Trưởng Trạm: Ông Dương Văn Minh

Emai: dvminh.snn@tphcm.gov.vn 

Tập thể Viên chức trạm Khuyến nông huyện Củ Chi

Một số hình ảnh hoạt động:


Mô hình nuôi cá thát lát thương phẩm tại huyện Củ Chi

Mô hình trồng dưa lưới tại Củ Chi

Mô hình trồng lan Mokara tại Củ chi

Mô hình nuôi cá Dĩa tại Củ Chi

Mô hình trồng thử nghiệm củ cải đỏ mini tại Củ Chi

Mô hình cơ giới hóa trong trồng rau (máy gieo hạt) tại huyện Củ Chi

Mô hình chăn nuôi bò sữa hoàn chỉnh

Mô hình trồng cỏ Mulato 2 tại Củ Chi

Mô hình trồng lan Dendrobium